Preventie ongewenst gedrag

HTC is een vereniging waar we veel waarde hechten aan een veilig en plezierig sportklimaat. Daarom proberen we ongewenst gedrag, zoals pesten, uitsluiten, discriminatie of zelfs seksuele intimidatie te voorkomen en of aan te pakken.

Graag hoort de trainer/coach of het bestuur als je je onveilig/onprettig voelt. Wij proberen daar dan met jou een oplossing voor te vinden. Als je je bij HTC niet veilig genoeg voelt, kun je ook de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB (Inge Schultze) (telefoon 06 – 481 717 26) benaderen. Zij zal je verhaal vertrouwelijk aanhoren en je op weg helpen naar een mogelijke oplossing.

Voor HTC is het al 60 jaar logisch dat we ons aan de volgende punten houden:

  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  • Ik negeer de ander niet.
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
  • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.