Ontruimingsplan

Wat te doen bij brand of gewonden?

Doelstelling is om in geval van brand of een andere calamiteit de aanwezigen in veiligheid te stellen. Dit plan dient jaarlijks besproken te worden met de vrijwilligers en dan dient ook de ronde te worden gedaan om goed bewust te zijn van de mogelijkheden.

Verantwoordelijkheid

De sleutelhouder is primair verantwoordelijke voor de ontruiming. Hij of zij kan iemand delegeren, maar pas na doornemen van deze instructie.

Uitgangen

 • Het pand kent 3 uitgangen, waarvan die van het voorraadhok achter de keuken gesloten is.
 • De hoofduitgang is in de algemene ruimte en heeft een dubbele deur.
 • De nooduitgang bevindt zich in de zaal en is te openen met een panieksluiting.

Wat te doen bij brand?

 • Als het een kleine brand betreft: gebruik de blusmiddelen.
 • Niet blusbare brand: Laat iemand 112 bellen en de situatie omschrijven, of bel zelf.
 • Activeer het akoestische alarm naast de bar.
 • Geleid de aanwezigen naar buiten, controleer toiletten, kleedkamers en bestuurskamer.
 • Zet ventilatie uit (schakelaars in de keuken).
 • Is een brand aangetroffen in een gesloten ruimte, sluit dan na ontruiming die deur.
 • Let op, de brandmelding installatie geeft enkel een akoestisch alarm, er is geen doormelding naar de brandweer.

Wat de doen bij gewonden?

 • Bel 112 indien de verwonding ernstig lijkt. Vermeld locatie slachtoffer, toestand slachtoffer, uw naam, en of EHBO of ambulance nodig is.
 • Laat een persoon die een gebroken been, interne verwondingen of een gewonde wervelkolom zou kunnen hebben, niet bewegen. Tenzij het echt moet natuurlijk.
 • Als het slachtoffer ligt, houd je de persoon in die positie. Laat ze niet lopen of staan.
 • Geef nooit voedsel of drinken aan een persoon die een operatie nodig zou kunnen hebben.
 • Als het slachtoffer bewusteloos raakt draai je het hoofd van het slachtoffer naar een kant om te zorgen dat de persoon niet stikt.
 • Nooit water geven aan een persoon die bewusteloos is.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer een open luchtweg heeft. De neus, mond en keel moeten vrij zijn om te ademen.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer comfortabel ligt, maar raak een persoon alleen als het moet.
 • Indien nodig verplaatst je het slachtoffer uit de zon en zorg je voor een schaduwplek.

Blijf kalm en praat met de gewonde persoon. Leg uit wat er wordt gedaan en geef aan dat er hulp onderweg is.