De HTC-vrijwilliger

Beste HTC-clubleden,

Sinds zo’n twee jaar nu ben ik betrokken bij HTC als bestuurslid/secretaris. In die periode heb ik meermaals ervaren wat voor een familiaire sfeer er bij HTC heerst. En dat is prettig want het voelt warm aan. De slogan “vele handen maken licht werk” is zeker van toepassing. En dat slaat dan voornamelijk op het feit dat zoveel vrijwilligers elk op hun eigen wijze een steentje bijdragen. Dat is er natuurlijk mede verantwoordelijk voor hoe de club ervoor staat.
Voor elke activiteit zijn er steeds mensen die zich vrijwillig beschikbaar stellen. Zo zijn er mensen die de barbezetting regelen maar ook de bevoorrading van de bar. Er is een bouwcommissie die kleine reparaties uitvoert indien noodzakelijk. Er is een commissie die de duurzaamheid van het gebouw beoordeelt en aanbevelingen doet. Er zijn mensen die het competitie-gebeuren regelen zodat alles vloeiend verloopt. Iemand die de ledenadministratie doet. Er zijn commissies die de toernooien organiseren etc. Sorry als ik iets of iemand hierbij vergeet te noemen, maar alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun vaak tomeloze (en belangrijke) inzet.

Nu komt het echter ook voor dat een vrijwilliger er eens mee stopt: te druk met eigen baan, familiare aangelegenheden of om welke reden ook. Dat is er dan ook de reden van dat HTC een beroep dat op leden die zich wellicht op een bescheiden wijze voor HTC willen inzetten. Geen langdurige klussen maar steeds een klein beetje hulp zou bijzonder welkom zijn, zodat de boel rustig doordraait. U hoeft dus geen “steen” bij te dragen, maar slechts een “steentje”. Spreekt dit U aan c.q. voelt U zich geroepen ?? Zie ook de vacatures in de laatste uitgave van de nieuwsbrief. Neem rustig contact op met de voorzitter of de secretaris. Dit kan via de mail of spreek ze op de club even aan. Alvast hartelijk dank.

Simon (secretaris)