Monthly Archives: juni 2017

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van tafeltennisvereniging HTC de leden van de vereniging alsmede de ouders/verzorgers van de minderjarige leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV)